Info


Vero

10/11/1964 Gent BE

Schilderkunst in combinatie met collage en graffiti, teksten & slogans.

Installaties en Mail Art.
De installaties zijn heel tijdelijk en verdwijnen na het desbetreffende project, dan vallen ze als het ware uit elkaar, waar de verschillende elementen dan weer op zich een andere functie vervullen en een eigen leven gaan leiden.
Installaties geven het voordeel dat je uit het platte vlak kan treden en je dimensioneel kan werken.

MAIL-ART: kleine kunstprojecten.
Door het net heb ik verschillende virtuele tentoonstellingen in het buitenland, constante expo van recente kleine creaties.

VEDIC ART: door middel van diepste expressie naar de ziel en jouw eigen pad & ware levensdoel.

VEDIC ART Workshop: schilderen vanuit jouw essentie, begeleiding naar binnen, naar je ware natuur, waardoor jouw bewustzijn zich opent (info persoonlijke begeleiding)

Kunst en leven in perfecte harmonie

Collagetechnieken, letters en woorden nemen een prominente plaats in.

Kleur, kracht, positieve boodschappen met verborgen runen, toegangspoorten tot een andere dimensie.

 

My biggest passion remains the painting, collage, graffiti.
Installations and Mail Art.
The installations are very temporary and disappear after the project in question, they fall apart as it were, which fulfill any other function again.
Installations give the advantage that you can step out to dimensional work.
MAIL-ART, sending little pieces of art worldwide.
I have several virtual exhibitions abroad, a constantly exhibition of work.
VEDIC ART: through deepest expression to the inner life of your own path and purpose in life.
VEDIC ART Workshop: painting from your essence, guidance inward, to your true nature, making your consciousness opens (info personal guidance)
Art and life in perfect harmony

Collage Techniques, letters and words occupy a prominent place.
Color, power, positive messages with hidden runes, gateways to another dimension

Atelier

[cycloneslider id=”atelier”]